1 2 3 4 5 6

V naší nabídce najdete širokou škálu přístrojů pro trasování kabelů a vyhledávání poruch na inženýrských sítích. Jsme výhradním distributorem britských a německých značek Radiodetection, Primayer a Esders a amerických společností RiserBond a Schonstedt. Pod společnost Radiodetection spadají i značky Bicotest a Pearpoint. V našem portfoliu přibyly i přístroje pro inspekci potrubí rakouské značky iPEK.

Trasování inženýrských sítí

Zajímá vás trasování inženýrských sítí a lokalizace markerů a poruch na kabelech nebo vad izolací produktovodů? Řešením jsou kvalitní lokátory tradiční britské značky Radiodetection, která se už desítky let zabývá vývojem těchto přístrojů pro vyhledávání tras kabelů a potrubí, reflektometrů pro zaměřování poruch na kabelech, lokátorů pro vyhledávání feromagnetických kovů a RF markerů nebo vad izolace – lokátory inženýrských sítí.

V nabídce máme také lokátory zkonstruované pro prevenci před poškozením sítí při výkopech nebo přímo lokátory kovů a poklopů.

Pro zaměřování poruch na kabelech jsou pak řešením špičkové reflektometry britské značky Bicotest a americké značky Riser Bond.

Pro vyhledávání plášťových poruch na kabelech a vad izolací na potrubí je pak k dispozici příslušenství lokačních sad Radiodetection zvané A-rám.

Vyhledávání poruch a úniků

Jednoduchým přístrojem vyhledávání poruch a úniků na vodovodech jsou poslechové tyče. Pro efektivní plošné vyhledávání nabízíme tzv. logger šumu, který odhalí přítomnost poruchy na vodovodu. Pro manuální dohledávání úniků slouží půdní mikrofony. Korelátor umožňuje určení přesného místa úniku ze dvou či více míst, korelátor Enigma umí měřit až z osmi míst. Kde nelze použít korelátory ani půdní mikrofony, najdou využití detektory H2, např. Hunter H2 značky Esders. Pro vyhledávání úniků na přípojkách máme trasovací prut s hydrofonem PipeMIC. K vyhledávání úniků na teplovodech pouhým pohledem dobře poslouží systém pro vizuální vyhledání úniků QuickView.

Na vyhledávání poruch na plynovodech máme detektory plynu, které dokáží odhalit i sebemenší únik. Detekovat lze úniky zemního plynu i úniky z rozvodů CNG, LPG a bioplynu. Přístroje dokáží také rozlišit zemní plyn od bahenního. Speciální kamery dokáží zobrazit úniky plynu na displeji. Poruchy trápí také chráničky optických kabelů, které se mohou lámat či jinak deformovat. Výsledkem je neprůchodnost chráničky, kterou lze odhalit malými sondami.

Správa
a údržba sítí

V našem portfoliu jsou také přístroje pro správu inženýrských sítí. Ty dokáží měřit elektrické veličiny na kabelech, identifikovat kabelové páry, měřit tlak nebo průtok v potrubí. Velmi efektivní jsou telemetrické systémy značky Primayer, posílající bezdrátově informace na dispečink. Měření průtoku vody zajišťují zásuvné tlakoměry či ultrazvukové průtokoměry. Černé přípojky na vodovodech odhalíte pomocí mini kamer. Kompletní kontrolu a inspekci kanalizací zajistí inspekční kamery (nahlížecí, tlačné a robotické kamery s pojezdem) značek iPEK a PearPoint.

Pro měření tlaku plynu používáme digitální tlakoměry značky Esders (vč. ATEX certifikace). Tlakové zkoušky potrubí zajistí přístroje na testy vodovodních potrubí, tak i tlakové testy plynovodů a revize plynových rozvodů (tlaková zkouška těsnosti, tlaková zkouška pevnosti, zkouška provozuschopnosti).

Systémy na měření odorantu v plynovodu dokáží změřit přesnou koncentraci odorantu v plynu. Pro bioplynové stanice máme systém Goliath pro měření složení bioplynu. Ten lze použít i jako přenosný detektor úniků plynu a provést s ním inspekci celé bioplynové stanice.

Co o nás řekli...

Zobrazit všechny reference
Chcete vědět, co se děje v Radetonu?
 
Dejte vědět, jak jste s námi spokojeni!
 

X

Přihlášení do klientské zóny

Pro stažení tohoto souboru musíte být přihlášeníregistrace zapomněli jste heslo?